top of page

Γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας

Κάθε μέρα, 3.500 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στο δρόμο. Κατά κύριο λόγο, πλήττονται οι νέοι, καθώς τα τροχαία ατυχήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου για τα άτομα ηλικίας 15 έως 29 ετών.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, μαζί με τους 245 οργανισμούς-μέλη της σε όλο τον κόσμο.

Στην Κύπρο, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου, και στην Ελλάδα, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», συνεργάζονται για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την προώθηση αυτής της εκστρατείας με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων χρηστών του οδικού δικτύου.

Ο καθένας από εμάς έχει να διαδραματίσει ένα ρόλο στην κατασκευή ασφαλέστερων δρόμων για όλους. Η εκστρατεία # 3500LIVES περιγράφει τους Χρυσούς Κανόνες που μπορούν να μας βοηθήσουν όλους μας, να σώσουμε τη ζωή μας καθώς και τις ζωές των άλλων.

Θα θέλαμε, επίσης, να σας προτρέψουμε να υπογράψετε το μανιφέστο της FIA για την παγκόσμια οδική ασφάλεια, το οποίο καλεί όλες τις κυβερνήσεις να δώσουν προτεραιότητα στην οδική ασφάλεια και να εισαγάγουν μία αποτελεσματική νομοθεσία σχετικά με τους βασικούς παράγοντες κινδύνου στο δρόμο.

Ποιοι Είμαστε
Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA)

Η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Fédération Internationale de l'Automobile, FIA)  ιδρύθηκε ως Association Internationale des Automobile Clubs Reconnus (AIACR) στις 20 Ιουνίου του 1904 για να αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των οργανώσεων αυτοκινητιστών και χρηστών αυτοκινήτου. Με έδρα το Παρίσι, η FIA αποτελείται από 245 οργανώσεις-μέλη από όλο τον κόσμο. Η FIA είναι περισσότερο γνωστή ως διοικούσα αρχή για πολλές εκδηλώσεις αγωνιστικών αυτοκινήτων. Ο πιο σημαντικός ρόλος της αποτελεί η αδειοδότηση και η διαιτησία της Φόρμουλα ένα (F1) και του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι (WRC). Η FIA έχει αναπτυχθεί σε μια παγκόσμια οργάνωση η οποία όχι μόνο προωθεί το άθλημα της  αυτοκίνησης, αλλά προωθεί επίσης την ασφαλή, βιώσιμη και προσβάσιμη κινητικότητα σε όλους τους οδικούς χρήστες παγκοσμίως. Η Ομοσπονδία δραστηριοποιείται σε τρία αλληλένδετα πεδία – αθλητισμός, εκστρατείες και κινητικότητα.

Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου (ΚΣΑ)

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου (ΚΣΑ) είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που διοικείται από εκλεγμένο συμβούλιο. Ιδρύθηκε το 1933 με σκοπό να προσφέρει βοήθεια στον ιδιώτη αυτοκινητιστή τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και να προωθεί τα συμφέροντα των αυτοκινητιστών γενικά. Ο ΚΣΑ είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (ΔΟΑ) και του Διεθνούς Συνδέσμου Τουρισμού (ΔΣΤ).

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»

Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη & Μείωση των τροχαίων ατυχημάτων “Πάνος Μυλωνάς”» συστάθηκε στις 12 Μαΐου 2005. Αποτελεί μη κερδοσκοπικό Οργανισμό με ιδρυτικά μέλη του Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Επιχειρηματικούς φορείς, Ελεγκτική Εταιρεία και φυσικά πρόσωπα. Κύριος σκοπός του Ινστιτούτου είναι η υποστήριξη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, τη μελέτη, έρευνα, ενημέρωση και εκπαίδευση στοχεύοντας κατ’ εξοχήν στην πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», από την ίδρυσή του, ενημερώνει, ευαισθητοποιεί και εκπαιδεύει παιδιά και ενήλικες σε θέματα Οδικής Ασφάλειας, μέσω θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης & διαδραστικών πρωτοβουλιών. Ταυτόχρονα, διοργανώνει δράσεις (θεματικές καμπάνιες ενημέρωσης, αιμοδοσίες, στοχευμένες εκστρατείες) σε συνεργασία με την Κοινωνία των Πολιτών και αναγνωρισμένους φορείς και Οργανισμούς στην Ελλάδα και διεθνώς, που προάγουν το μήνυμα του σεβασμού της ανθρώπινης ζωής στο δρόμο, τη δια βίου μάθηση, την ασφάλεια, τον εθελοντισμό και τις συνεργασίες για ένα καλύτερο και βιώσιμο αποτέλεσμα για όλους.

bottom of page